dinsdag 6 februari 2018

Boekrecensie: "Lief van je" van Roanne van Voorst

Een "ver van mijn bed " thema dichterbij gebracht...Roanne van Voorst ( 1983, antropoloog en schrijver) schrijft in haar boek "Lief van je " over de jonge Rêve vanuit de ik persoon.
Het boek is in drie delen geschreven en omvat drie cruciale periodes uit haar leven. In het eerste maken we kennis met haar als net haar broer Justin is overleden.  Zij krijgt behalve met haar eigen ( schuld) gevoelens ook te maken met die van haar ouders en haar omgeving. En waar haar ouders zo goed als zo kwaad proberen de draad weer op te pakken kan Rêve haar draai niet vinden en probeert in de voetstappen van de maatschappelijk betrokken Justin te treden, haar studie op te geven en zich aan te melden bij defensie. Op die manier kan ze voor zich zelf verantwoorden dat ze niet alleen maar toe kijkt maar ook, net als wat Justin gedaan zou hebben, haar verantwoordelijkheid nemen door naar Syrië te gaan. Haar defensie en Syrie periode wordt beschreven in het tweede deel en haar terugkeer in de Nederlandse maatschappij in deel drie.


"Mijn vader draaide zich naar mij toe. Over zijn ogen lag een laagje mist en onmetelijkheid, een beetje zoals hij kon kijken wanneer ik hem stoorde wanneer hij bezig was met de vertaling van een gedicht, als hij in opperste concentratie zocht naar de betekenissen die daar op een of andere manier in verborgen kunnen liggen. In mij zat ook iets verborgen. En ik zou ontploffen , in duizend stukjes uiteen spatten als hij het niet zou vinden.  "Kan jij wel slapen dan?" Mijn stem kraakte, ik schraapte mijn keel. "Wil je dan niet weten hoe het kan dat Justin..."
"Niet altijd even makkelijk"
De monterheid in zijn stem verraste me. Hij leek niet overvallen door mijn vraag, eerder opgelucht dat hij een passend antwoord wist. 
"Maar als ik de slaap niet kan vatten, ga ik lezen. Of werken. Dat leidt af"
Mijn vader keek opzij. Ik kon het profiel zien in het licht van de straatlantaarns. Over zijn wang liep een zachtgele strook van zijn voorhoofd tot aan zijn neus. Daaronder was het donker. Hij leek tevreden met zijn antwoord. Ik had een probleem. Hij de oplossing, zo leek hij overtuigd. Hij had het mis."

Van Voorst weet met duidelijke zinnen mooi de gevoelens en gedachten van Rêve weer te geven. Het is soms prozaïsch maar nergens zweverig en neemt je heel makkelijk mee in het verhaal. Het leest vlot maar zet je wel aan het denken. Wat als je schuldgevoel een loden last gaat worden? Hoe ga je verder na een verlies. Maar ook, in het derde deel knap beschreven, hoe kom je weer terug in een wereld waarin jij bent veranderd maar de maatschappij gewoon onbezorgd verder gaat? Hieruit blijkt niet allen dat van Voorst indringend kan schrijven maar ook veel research heeft gedaan naar uitgezonden militairen. Roanne van Voorst heeft met "Lief van je" een prettig leesbaar, boeiend en maatschappelijk actueel boek geschreven en is er in geslaagd  een thema dat voor veel mensen "ver van hun bed"is een stuk dichterbij te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...